નાગ પંચમીને હાર્દિક શુભેચ્છા 

Happy Nag Panchami 2020 Wishes in Gujarati: Mkstatus

નાગ પંચમીને હાર્દિક શુભેચ્છા  Happy Nag Panchami 2020 નાગ પંચમી હિન્દુઓનો મુખ્ય તહેવાર છે. હિન્દુ પંચાંગ મુજબ સાવન માસના શુક્લ પક્ષની પંચમીને નાગ પંચમી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, સર્પ દેવ અથવા સાપની પૂજા કરવામાં આવે છે અને તેમને…