[2022] Happy new year wishes in Guajarati Images & Text


Happy new year wishes in Guajarati
[2022] Happy new year wishes in Guajarati Images & Text  
 
 
 

[2022] Happy new year wishes in Guajarati Images & Text 

Hello friends, welcome to Mkstatus.com. Are you looking for happy new year wishes in Gujarati? Then you are at the right place. Get here the best new Happy new year 2022 wishes in Gujarati images with quotes and messages. Greet Happy new year 2022 to your friends, family members and other relatives by sharing this beautiful Happy new year wishes images in Gujarati.
Happy new year wishes in Guajarati

Happy new year wishes in Guajarati images
આજથી શરૠથતà«àª‚ આ નવà«àª‚ વરà«àª· આપ અને આપનાપરિવાર માટે સà«àª–,

સમૃદà«àª§àª¿, શાંતિ અને સà«àªµàª¾àª¸à«àª¥à«àª¯ પà«àª°àª¦àª¾àª¨ કરનારà«àª‚ બની રહે àªàªµà«€ શà«àª­àª•àª¾àª®àª¨àª¾!!

નવા વરà«àª· ની હારà«àª¦àª¿àª• શà«àª­àª•àª¾àª®àª¨àª¾ 2022

Happy new year wishes in Guajarati

તમારા પરિવાર નેનૂતન વરà«àª· ના અભિનંદન

આપનો પરિવાર સà«àª– શાંતિ પામે àªàªœ શà«àª­à«‡àª›àª¾ |

હેપી નà«àª¯à«‚ યર!!

પલ પલ સે બનતા હૈ àªàª¹àª¸àª¾àª¸
àªàª¹àª¸àª¾àª¸ સે બનતા હૈ વીશà«àªµàª¾àª¸
વીશà«àªµàª¾àª¸ સે બનતે હૈ રીશà«àª¤à«‡
ઔર રીશà«àª¤à«‡ સે બનતા હૈ કોઈ ખાસ જૈસે આપ.
હેપà«àªªà«€ નà«àª¯à« યર…
નવà«àª‚ વરà«àª· લાવà«àª¯à«àª‚ અજવાળà«àª‚
ખà«àª²à«€ જાયે તમારી કિસà«àª®àª¤ નà«àª‚ તાળà«àª‚
હમેશા તમારા પર મહેરબાન હોય ભગવાન
આજ દà«àª† કરે છે તમારો મીતà«àª°
નવા વરà«àª· ની હારà«àª¦àª¿àª• શà«àª­àª•àª¾àª®àª¨àª¾â€¦.
વીતી ગયà«àª‚ જે વરà«àª· તે ભૂલી જાવ
આ નવà«àª‚ વરà«àª· ને સà«àªµà«€àª•àª¾àª°à«‹
કરà«àª‚ છૠદà«àª† અમે ભગવાન ની માથà«àª‚ નમાવીને
આ વરà«àª· ના બધા સપના પà«àª°àª¾ થાય
નà«àª¤àª¨ વરà«àª· ના અભીનંદન…

Read More :

👉Happy New Year 2021 GIF

👉Happy New Year Wishes in Hindi

Happy New Year 2022 in Gujarati

Happy New Year 2021 in Gujarati

તમારા પરિવાર ને
નૂતન વરà«àª· ના અભિનંદન
આપનો પરિવાર સà«àª– શાંતિ પામે àªàªœ શà«àª­à«‡àª›àª¾
હેપી નà«àª¯à«‚ યર 2022
પà«àª°à«‡àª® ની કોઈ દિવસ કિંમત થાય નહિ,
નàªà«€àª• કે દૂર થી સમજાય નહિ ,
સà«àª¨à«‡àª¹ ના દરિયા માં ડૂબો તો ખબર પડે!!
àªàª® કિનારે રહી હૈયà«àª‚ ભીંજાય નહિ !
Happy New Year 2022
વરà«àª· આવે છે અને જાય છે.
આ નવા વરà«àª· માં તમને બધà«àª‚ મળે
જે તમારà«àª‚ મન કહે તેમ
નવા વરà«àª· ની હારà«àª¦àª¿àª• શà«àª­àª•àª¾àª®àª¨àª¾â€¦
તમને આશીરà«àªµàª¾àª¦ મળે ગણેશ થી,
વિદà«àª¯àª¾ મળે સરસà«àªµàª¤à«€ થી,
ધન – દોલત મળે લકà«àª·à«àª®à«€ થી,
પà«àª¯àª¾àª° મળે બધા થી,
આ દà«àª† છે મારા દિલ થીનવા વરà«àª· ની હારà«àª¦àª¿àª• શà«àª­àª•àª¾àª®àª¨àª¾â€¦

Thanks for visit, we hope you like this post about Happy new year wishes in Guajarati. share this beautiful Happy new year 2022 wishes messages in Guajarati with your friends, family members and other relatives.

About Digvijay singh Kanwar

Digvijay Singh Kanwar is a professional Content writer and Digital marketing expert and he loves to write about Finance, News and Health based Articles.

View all posts by Digvijay singh Kanwar →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *